1975’lerde Güzin ve Baha müzik grubunun dillerden düşmeyen (Baha Boduroğlu, Güzin Sokullu) Ateş Böceği şarkısı vardı.

Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan şarkısı umut dolu sözlerle gençlerin bıkıp usanmadan dinlediği bir şarkıydı.

***
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” demiş, Efesli filozof Herakleitos. Gençlik de değişti, değişmeye de devam edecek. 
***
Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etti. Genç sözcüğü biyolojik yaşı elbette ifade eder ama Atatürk, biyolojik olarak mı, yoksa düşünce olarak mı genç olanlara emanet etti sorusunu sormak gerekir.
***
Milli Mücadele’nin en başından beri köhnemiş fikirlere, milleti geriye götürmek isteyenlere karşı, yegâne çarenin gençlikte ve genç düşüncelerde olduğunu gördüğü için cumhuriyeti emanet etti, Atatürk.
***
“Benim anladığım gençlik, bu inkılâbın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz, ihtiyar; yetmiş yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir” diyerek genç fikirlere verdiği önemi vurgular Mustafa Kemal Atatürk. 
***
Çünkü ona göre, ilke ve inkılâplara bağlı genç düşünceler olduğu sürece cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bunun için de öğretmenlerden cumhuriyetin teminatı olacak genç beyinler yetiştirmesini ister. “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Gelecek gençlerin, gençler ise sizlerin eseridir” der.
***
Yaşadığımız yüzyılda dijitale ayak uyduran, gerekli yerde bocalamadan kullanabilen Z kuşağı gençliği, dijital çağın avantajlarını kullanıyor. İfade özgürlüğünde oldukça başarılı, sosyal konulara daha duyarlı…
***
Üniversitelere büyük hayallerle giden birçok gencin yüksekokul diplomalı olması, aldıkları eğitimden dolayı öğrenim gördüğü alanda istihdamda yeterince yer bulamamaları, kariyerleri nedeniyle istihdamdaki memnuniyetsizliği, önlerini görememe, iş bulamama kaygısı, gelecek endişesi, onları arayışlara itmekte. 
***
Ekonomik dalgalanmaların çok sık olduğu bir ülkede yaşıyor olmaları, onları sıkıyor. Hal böyle olunca da başka bir ülkeye gitme, orada yaşama isteğini artıyor. 
***
Dünyayı, bilimi, teknolojiyi tanıyan gençlik ne yazık ki bu cennet ülkeden gitmek istiyor, bunun nedenleri araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalı. Her zaman olan beyin göçü son yıllarda daha da çoğaldı.
***
Önümüzdeki yıllarda uzay teknolojisi, genetik bilimi, dijital çözümlemeler, yapay zeka alanında, diğer ülkelerden bir adım ilerde olan uluslar küreselleşen bu dünya düzeninde söz sahibi olmaya devam edecek. Bunu da beyin göçü ile genç beyinler yapacak. 
***
Yirminci yüzyılın köhne karanlığından bir türlü çıkamayanlardan daha iyi yaşam koşulları, daha iyi çalışma olanakları sunan uluslar, beyin göçü ile bu süreci hızlandıracak. 
***
Ulus olarak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak genç beyinlerin iyi yaşam koşullarında, daha iyi olanaklar sunularak önleri açılmalı, onlar, geleceğimizi şekillendirecek beyinler olarak teşvik edilmelidir…