Hac ibadeti üzerine farz olan kimse, vakit geçirmeden, ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine hac farz olduğu halde, birtakım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara veya ileri tarihlere ertelemek Hanefi mezhebine göre uygun değildir. Şafii mezhebine göre ise erteleyebilir.  

Hacca gitmek için kredi almak caiz mi? 
Kredi, faizli borç demektir. Faiz ise Allah’ın haram kıldığı en büyük yasaklarından biridir. Hacca gitmek için bile olsa hiç bir şekilde faiz almak caiz değildir. Kişinin hacca gitmek için parası yoksa yani hacca gidecek kadar gücü ve zenginliği yoksa zaten hac o kişiye farz değildir. Farz olmadığı için kredi alıp da hacca gitmek gerekmez. Kredi alarak hacca gitmek faizle yani haramla hac yapıldığından bundan sevap alınmaz. 

Kişi hacca gitmek yerine ihtiyaç sahiplerine para verse bu bağış hac ibadetinin yerine geçer mi? 
Bir Müslüman yerine getirmekle mükellef olduğu ibadeti Allah’ın emrettiği şekilde yerine getirdiğinde o ibadeti ifa etmiş olur ve sevabını alır. Her ibadetin de kendine özgü farzları, olmazsa olmaz şartları vardır. Kişi mükellef olduğu ibadeti yapabilecekken onun yerine kendi kendine uygun gördüğü bir hayırlı işi yapmakla o ibadeti yerine getirmiş olmaz. Çünkü Allah’ın kullarına emrettiği her şeyde insanlar için dünya ve ahirete yönelik pek çok hikmetler bulunmaktadır. Hac ibadeti de bu ibadet ve görevlerden bir tanesidir. Onun için kişi hacca gitmeden yerine ihtiyaç sahiplerine para vererek bu farz ibadeti yerine getirmiş olmaz. 

Dövme yaparak para kazanmak caiz midir? 
Allah’ın yarattığı şekli değiştirecek şekilde insan vücudunda değişiklik yapılmasını İslam dini şiddetle yasaklamıştır. Dövme (veşm) yaptırmak da fıtrata yönelik bir değiştirmedir. Hz. Peygamber dövme yaptırma ile ilgili olarak dövme yapana da yaptırana da lanet etmiştir. İslam mezhepleri dövmenin haram olduğuna hükmetmişlerdir. Dövme yaptırmak haram olduğundan dolayı bu işten de para kazanmak, ailenin nafakasını temin etmek dinen caiz değildir. 

Günün Ayeti 
Ey iman edenler! Allah’a saygıda (takva) kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal,8/29. 
Günün Hadisi 
Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. (Tirmizi, “Kıyamet”, 54) 
Günün Sözü 
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. (Emerson) 
Günün Duası 
Allah’ım geçmişte işlemiş olduğum günahlarımdan dolayı beni affeyle. 
Bunları Biliyor Muyuz? 
Ülfet Sahibi Olmak Nedir?  
Samimi olmak, insanlarla iyi geçinmek, herkesle anlaşmak demektir.  
Günün Nüktesi
Yedi İnsan…
Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah yedi insanı, arşın gölgesinde barındıracaktır. Bunlar da şunlardır: ‘Adil devlet başkanı, rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.’” (Buhari, Ezan”, 36.)