İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncesidir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Zira Hz. Peygamberin ifadesi ile: “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır.” (Buhârî, “Mevâkît”, 5.) Yine efendimiz, ikindi namazını güneş sararıncaya kadar bırakıp sonra tavuğun yem topladığı gibi aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Ebû Dâvud, “Salât”, 5.) Ancak daha önce uyku, unutma ya da bir başka mazeretten veya bilerek kılınmamışsa, güneş batmak üzere de olsa ikindi namazı kılınır. 

Başı secdeden hemen kaldırmak namaza zarar verir mi?    

 Fıkıh dilinde, rüku ve secdede beklemeye tadili erkan denir. Tadili erkan, rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli olarak yapmak demektir. Namaz, müminin miracı ve İslam’ın ana direklerinden bir direk olduğundan kılındığında belli bir hassasiyet, önem ve düzgünlük içerisinde kılınması lazım. Tadili erkana uyularak kılınan namaz, şekil olarak düzgün ve kıvamında yerine getirilmiş olur. Böyle bir ehemmiyet içinde kılınan namaz “üstün körü” kılınmadığından bilakis tabiri caizse “dört başı mamur” kılındığından Allah indinde makbul olur. Böylece namazdan beklenen ibadet amacı da hasıl olmuş olur. Tadili erkan, Şafii, Hanbeli, Maliki ve Hanefi fıkıhçısı Ebu Yusuf’a göre farzdır. Bu fıkıhçılara göre namazda tadili erkan mutlaka yerine getirilmesi gerekir. İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre ise tadili erkan vaciptir. İslam fıkıhçılarından anlaşılan şudur ki namazda tadili erkan farzdır. Namazda dinin temel direklerinden bir direk olduğundan, namaz kılarken özellikle rükuda, rükudan doğrulmada secdede ve iki secde arasındaki oturuşta dikkat edilmesi gerekir. Yoksa namaz eksik kaldığından fasit olur.

Abdest alırken konuşmak abdeste zarar verir mi?

 Abdest alırken ve guslederken konuşmamak İslam ahlakındandır ve de dinen müstehaptır. Ama konuşmak abdeste de gülse de zarar vermez. Ancak zorunlu olmadıkça konuşmamak daha iyidir.

Erkeğin İpek gömlek giymesi caiz mi?

 Saf ipekten yapılan elbiseyi erkeklerin giymesi haramdır, kadınların giymesi ise caizdir. Haram olan ipek, ipek böceği tarafından imal edilen maddeden ve başka karışımı olmayan kumaştan imal edilen elbiselerdir. Ancak bu elbisenin yüzde elliden fazlası başka bir maddeden imal edilse erkeğin bu ipek karışımlı elbiseyi giymesinde bir sakınca yoktur. Çünkü artık bu elbise saf ipek olmaktan çıkmıştır. Bundan dolayı erkeğin onu giymesinde bir sakınca yoktur.

Günün Ayeti

Allah’ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

Zümer, 39/22.

Günün Hadisi

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın”

Müslim, “ Zühd”, 8.

Günün Sözü

İki şey yıkar insanı, dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet.

Hz. Mevlana

Günün Duası

Allah’ım bugün organlarımı sana isyan yolunda değil itaat yolunda kullanmamı nasip eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Hasene Nedir?  

İnsanın hoşuna giden her türlü maddî ve manevî iyiliklere ve nimetlere denir.

Günün Nüktesi

Kötü huyludan bir şey isteme…

Bir derviş zorda kalmıştı.

Birisi ona:

“Çok zengin birisi var. Eğer senin zorda kaldığını bilirse sana yardımcı olacağını zannediyorum.” dedi.

Derviş: Ben onu tanımıyorum, dedi.

Adam: Ben seni ona götüreyim, dedi.

Dervişi alıp zenginin evine götürdü.

Derviş, karşısında dudağı sarkık, öfkeli ve asık suratlı bir adamı görünce hiçbir şey söylemeden oradan çıktı.

Dervişi zengine götüren adam:

“Niye bir şey söylemedin?” diye sorunca derviş:

“Onun yapacağı yardımını asık suratına bağışladım” dedi.

Ekşi suratlıdan bir şey istememeli; ona ihtiyacını bildirmemelidir. Çünkü çirkin huyu ve kötü meşrebi yüzünden huzursuzluk olur.

Yani isteğin yerine gelmediği gibi bir de huzursuz olursun.

Gönlündeki gamı öyle birine söyle ki, güler yüzünden huzur ve rahat bulasın.

(Gülistan’dan seçmeler)