Ülkemizde bulaşıcı Hastalıkları için önemli risk oluşturan göçmen sorunu; Türkiye de aşıyla ve korunma yöntemleriyle azalan, hatta sıfırlanmaya yakın birçok Enfeksiyon Hastalıklarını tekrar görünür kılarak tehdit oluşturmuştur.

Bu tehdit giderek sağlık sistemimizi alt üst etmeye başlamıştır. Konuyu sorulu yanıtlı anlatmaya çalışacağım. Sorun anlaşılsın diye kesin ifadeler kullanacağım. Affola!..

GÖÇMENLERDE DE GÖRÜLEBİLEN ÖNEMLİ ENFEKSİYONLAR NELERDİR?

Göç koşulları nedeni ile üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, özellikle Korona grubu virüsleri ile oluşabilen enfeksiyonlar çok önemlidir. Sindirim sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, kan yolu ile geçen enfeksiyonlar, tüberküloz ve hayvan ısırıklarına bağlı Enfeksiyonları sıralarsak yanlış olmaz.

GÖÇMENLERDE ENFEKSİYON RİSKİ NORMALE GÖRE DAHA MI FAZLADIR?

Bu konuda çalışmalar bana göre yetersiz olmakla birlikte, barınma ortamlarında hijyen koşullarının iyi olmaması, sık çevre değiştirmeleri, yoğun stres, sağlıklı koşullarda beslenememeleri, yetersiz beslenmeleri ve çatışma ortamlarında bulunmaları enfeksiyon riskini arttıran etmenlerdir.

GÖÇMENLERDEN KANLA GEÇEN ENFEKSİYONLARDAN, HANGİLERİ DAHA ÇOK BULAŞIR?

Bunların başında “Hepatit-B, Hepatit-C, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Endemik bölgeden göç edenlerde Sıtma ve HIV enfeksiyonu (HIV açısından riskli bölgelerden göç edenler) gelmektedir.

GÖÇMENLERDE BULAŞICI SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI NELERDİR?

Grip, toplum kökenli zatürree, atipik zatürreeler ve tüberkülozu sayabiliriz.

GÖÇMENLERDEN SİNDİRİM SİSTEMİ İLE GEÇEN BULAŞICI ENFEKSİYONLAR NELERDİR?

Viral ve Bakteriyel ishal yapan etkenler, Dizanteriye yol açan parazitler, Hepatit-A önemli enfeksiyonlardır.

GÖÇMENLERDE ENFEKSİYON RİSKİNİ OLUŞTURAN ETMENLER NELER OLABİLİR?

Kronik yorgunluk, çalışma ve iş stresi, sık ortam değiştirme, çatışma ortamları, kazalar vb. ilk başta aklımıza gelen etkenlerdir.

GÖÇMENLERDEN BULAŞICI ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR?

Göç olayı maalesef dünya ve ülkemiz için önemli bir sorundur. Mümkünse bu sorunu yasalar çerçevesinde evrensel insan hakları kapsamında önlemektir.

•Göçmenlerde “Kişisel Hijyen” önlemlerine azami dikkat edilmeli,

•El yıkama,

•Düzenli ve dengeli beslenme,

•Gerektiğinde vitamin ve mineral takviyesi,

•Erişkin aşılamaları (Hepatit-B, tetanos, difteri, grip, zatürree, özel durumlara göre aşılar…) mutlaka yapılmalı,

•Riskli bölgeden gelenlere ise, Enfeksiyon Hastalıkları derneklerinin ve uzmanlarının rehberliğinde, önerilen ilaç ve aşılar yapılmalıdır.

GÖÇMENLERİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?

•Günümüzde göçmenlerin kaldığı kamplar ve barındıkları binalarda mutlaka sağlık birimleri ve iş yeri hekimleri bulunmalı,

•Birinci basamak sağlık hizmetleri periyodik olarak bu birimce yerine getirilmelidir,

•Göçmenler sağlık ve özellikle ENFEKSİYONLAR konusunda ciddi bir şekilde bilinçlendirilmelidir.

GÖÇMENLERDEN BULAŞICI HASTALIK GEÇİŞİNİ NASIL AZALTILABİLİRİZ?

Göçmenlerde bulaşıcı Hastalıkları, ilgili bilimsel derneklerin ve TTB’nin önderliğinde ve onların yayınladıkları rehberlere göre gerekli yönergeleri çıkararak önlemek en iyi çözümdür.

Keşke herkes mutlu olduğu yurdunda yaşayıp, göçe zorlanmasa!..

Keşke Küresel Anamalcı sistem ve savaşlar olmayıp, zorunlu göçler böylece ortadan kalksa!..

Sözlerimizi Yunus Emre ustamızla bitirelim.

Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni…

Sevgilerimle…