banner18

banner19

banner3

Arıcılıkta Türkiye ve dünyadaki ilkler İzmir’de uygulanıyor

Türkiye’de ilk kez İzmir’de oluşturulan Arı Davranışları Laboratuvarı ile dünyada ilk kez TAGEM tarafından tasarlanan ve uygulamaya koyulan motorize kamera sistemiyle arıların davranışsal etogramı çalışmaları 2020 yılından itibaren ülke arıcılığına hizmet veriyor

Genel 25.03.2021, 13:29
Arıcılıkta Türkiye ve dünyadaki ilkler İzmir’de uygulanıyor

Türkiye’de ilk kez İzmir’de oluşturulan Arı Davranışları Laboratuvarı ile dünyada ilk kez TAGEM tarafından tasarlanan ve uygulamaya koyulan motorize kamera sistemiyle arıların davranışsal etogramı çalışmaları 2020 yılından itibaren ülke arıcılığına hizmet veriyor

‘Ülkesel Arıcılık Projesi’ kapsamında 2008 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce başlatılan ve 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ikinci arı ekotipi olarak ‘Efe Arısı’ adıyla tescillenen arı ırkı ıslah projesi 2020 yılından itibaren “Efe Arısı’nın ıslahı, Damızlık Üretimi ve Korunması” olarak sürdürülüyor. Efe Arısı’nın bölge arılarına göre bal veriminin yüzde 25-35 oranında daha yüksek olması ve yavru veriminin de yükseltilmesi amaçlanan projede istenilen verimler alınmaya başlandı. Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak doğal floranın yetersiz olması 2020 yılında çoğu kolonileri güçsüzleştirerek, ülke genelinde bal arılarının yeterli nektar toplayamamasına sebep oldu. İklim değişikliği sebebiyle florada yaşanan sıkıntılar, genetik tabanlı olmasının yanı sıra, çoğunlukla doğaya bağlı olarak yürütülen bal verimini de olumsuz etkiledi.

Saf arı ırkı üretimi Çeşme Eşek Adası’nda başlatıldı

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Arıcılık Ar-Ge İnovasyon ve Ticari Ana Arı Üretim Şubesi Şefi Zir. Yük. Müh. Neslihan Özsoy Taşkıran, ülkemiz arıcılığının gelişmesi ve arıcılığımızın dünya çapında önem kazanması açısından 2013 yılından bu yana arıcılık üzerine bilimsel çalışmalar sürdürdüğünü söyledi. Zir. Yük. Müh. Taşkıran, hedefinin tescilli Efe Arısı’nın çeşitli verim yönlerinde ıslah çalışmaları olduğunu belirterek, “Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2020 yılında kabul edilen, doktora tez konumu da bu amaca yönelik belirledik ve çalışmalara başladık. Arıcılığın önemli sorunlarından biri zengin floraya sahip ülkemizde bal arısı kolonilerinin birim üretkenliğinin düşük olması, farklı ırk ve ekotiplerin bölgelere uyum göstermesi yönünde ıslah çalışmalarının az olmasıdır. Biz de ETAE olarak Zir. Yük. Müh. Üzeyir Karaca önderliğinde 2008 yılından itibaren Ege ekotipinin ıslahına başladık. İzmir ve çevresinde kolonileri taşınmamış, içine başka arı girmemiş yerlerden seçmeler yaparak 201 koloni oluşturarak, bunların arasından en iyilerini seçerek ana arılar ürettik. Projenin damızlık ana arılarının çiftleştirilmesini tecritli bir koşul olan (diğer arıların karışmasını önleyecek şekilde) Eşek Adası’nda gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Türkiye’nin en uzun süre ıslah edilen ve korunan arı kolonisi

Saf Arı Irkı Üretme Projesi kapsamında yıl içinde üç kez 21 günde bir yapılan periyodik kontrollerde; kolonilerin arılı ve yavrulu çerçeve sayıları, bal verimleri, kışlama yetenekleri ve davranış (hırçınlık) ölçümlerini yaparak, koloni indeks değerleri hesapladıklarını ve ilk 50’ye giren kolonileri damızlık olarak seçerek bir sonraki jenerasyonun ebeveyn hatlarını oluşturduklarını vurgulayan Zir. Yük. Müh. Neslihan Özsoy Taşkıran, sözlerine şöyle devam etti:

“10 yıl boyunca Çeşme, Uşak, Afyon, Kütahya, Menemen beşgeninde yürüttüğümüz projemizi, 2017’de “İzmir Yöresi Bal Arılarında Saf Hat Oluşturma Çalışmaları Projesi”, 2018’de de “Batı Ege Bal Arılarının Islahı ve Korunması” ismiyle sürdürdük. Projemiz 11. yılında mutlu sona ulaşarak ‘Efe Arısı’ ismiyle 2019’da tescillendi. Efe Arısı’nı çama yatkın, yani kendisini çama hazırlayan, çam balı üretiminde diğer bölge arılarına göre çok üstün olan, diğer arılara göre çok hızlı gelişim sağlayan, yavru verimi yüksek ve yeterli flora olduğu sürece bal verimi de yüksek olan bir arı ekotipini üretmiş olduk. TAGEM ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Araştırmaları sistemi içerisinde sürdürdüğümüz bu projeyle Türkiye’nin en uzun süre ıslah edilen ve korunan arı sürüsüne sahip olundu. Şu anda Damızlık koloniler (damızlık ana arı üretimi kolonileri) Bozcaada’da, F1 kolonileri (ana arı üretim kolonileri) ise ETAE Arılığı’nda bulunuyor.”

Taşkıran: Pandemi döneminde çalışmalarımızı aksatmadık

Pandemi döneminde de en üstün nitelikli arı ve en verimli bal üretimi için ıslah çalışmalarına devam ettiklerini, ana arı üretimlerini aksatmadıklarını, kolonileri flora takibine aldıklarını kaydeden Zir. Yük. Müh. Neslihan Özsoy Taşkıran, “Son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın iklim değişikliklerine sebebiyet vermesi nedeniyle doğal flora etkilendi, bu durum bal arılarına da tesir etti. Doğal floranın yetersiz olması 2020 yılında çoğu kolonileri güçsüzleştirdi ve bal arıları yeterli nektar toplayamadı. Durum böyle olunca da bal verimi yeterli seviyede olmadı. Kolonilerimizin flora takibindeyiz. Pandemide de projelerimiz ve ıslah materyali ölçümlerimizi hiçbir şekilde aksatmadan devam ettiriyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu bazı günlerde de özel izinle gelip çalışmalarımıza aksatmadan yine devam ediyoruz. Kovanlarımızı, her yıl olduğu gibi, yine aynı rotasyonda flora takibine aldık. Ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir sinerji oluşturduk ve ülke arıcılığını aydınlatacak bilimsel araştırmalar ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler işimizi seviyoruz, değer veriyoruz ve bilime önem veriyoruz. Ayrıca şubemizde ana arı üretimlerimiz ile arı ürünleri (propolis-mum) üretimlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda, oluşturduğumuz “teknik destek hattı” ile arıcılık ile ilgili konularda üreticilerimize teknik konularda destek veriyoruz.” dedi.

Arıları, dünyada ilk kez tasarlanıp uygulanan sistem ile izliyorlar

2020 yılından itibaren Türkiye’de ilk kez oluşturulan Arı Davranışları Laboratuvarı ve dünyada ilk kez TAGEM tarafından tasarlanan ve uygulamaya koyulan motorize kamera sistemiyle arıların davranışsal etogramı yani bal arıları tarafından sergilenen davranış kalıplarının ve söz konusu davranışların ne amaçla gerçekleştirildiği, çevresel değişikliklere verdikleri davranışsal tepkilerin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüten Arıcılık Ar-Ge İnovasyon ve Ticari Ana Arı Üretim Şubesi’nin genç ve dinamik teknik personellerinden Dr. Miray Dayıoğlu, yaptığı çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Bal arılarının, kovana sadık, aşırı disiplinli-çalışkan, ölümüne savunmacı ve bir o kadar da gizemli dünyalarının aydınlatılması için özveri gerektiren bir alan olan Bal Arısı Davranışlarını laboratuvar ortamında yürütüyoruz. Sitemin planlanıp, kurulması ve çalışır hale gelmesi iki yılı kapsayan bir süreçti. Son bir yıldır da gözlem kovanlarında sistemi oturtmaya ve kolonide ana arının kabulü, polen ve propolis taşıma, istifleme konularında ön denemeler yürütüyoruz.”

Covid-19 sürecinde artan talebin karşılanmasına katkı sağladık

Bakanlık olarak ilk kez propolis üretimini Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Ar-Ge İnovasyon ve Ticari Ana Arı Üretim Şubesi olarak 2021 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Miray Dayıoğlu, “Son dört yıldır çalışmalarımız propolis üzerinde devam etmekteydi ancak, sağlıklı propolis üretimi, ekstrakte edilmesi, analizlerinin yapılıp son ürün olarak tüketime hazır hale gelmesi 2021 yılını buldu. TAGEM’in tüketime hazır, analizleri yapılmış ve son ürün haline getirilmiş ilk propolis’ini satışa sunduk. Propolisin çok sayıda faydalı biyolojik aktivitelere sahip olduğu bilimsel araştırmalar ile ortaya koyulmuştur ve bağışıklık sistemini destekleyici etkilerinden dolayı Covid-19 sürecinde artan talebin karşılanmasında fayda sağladığımız için şube olarak gururluyuz. Bu yıl itibari ile düzenli olarak propolis üretimimiz devam edecek. Propolis üzerine yeni projelerimiz de gündemimizde. Arıcılarımız ile de düzenlediğimiz eğitimlerle dirsek temasımızı sürekli korumaktayız.” dedi.

Arı hastalıklarının tedavisi

ETAE Arıcılık Ar-Ge İnovasyon ve Ticari Ana Arı Üretim Şubesi Veteriner Hekimi Tuğçe Olgun da dünyadaki ve Türkiye’deki arı populasyonlarının kaybına neden olan arı hastalıklarının tedavi edilmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasını amaçladığını ifade ederek, TAGEM tarafından 2020 yılında kabul edilen “Efe Bal Arısında Islah Parametreleri ile Hijyenik Davranış ve Hastalıkların İlişkisi” projesini ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüttüklerini, ayrıca arı hastalıkları üzerine yapmakta olduğu çalışmalarının genetik yönlü çalışmalarla da desteklenebilmesi amacıyla 2020 yılında doktora eğitimine başlayarak. biyoteknolojik yöntemler ile Varroa mücadelesi üzerine çalışmalar yapmayı planladığını söyledi.

Yorumlar (0)
16
hafif yağmur
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:55
Güneş 06:23
Öğle 13:16
İkindi 16:58
Akşam 19:58
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23