2021 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu

Arılı kovan desteklemesinde üreticilerde aranan en az 30 kovan şartı kaldırılırken, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de destek kapsamına dahil edildi

Genel 07.12.2021, 13:45
2021 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık destek ödemeleri kapsamına, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.

Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.

Ödemeler, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartların sağlandığı buzağılar için ek destek verilecek.

Etçi veya kombine ırk boğalardan veya bu ırkların bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli şartları taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye'de yapılmış ve bilgisinin e-Islah Veri Tabanı'na kaydedilmiş olması gerekecek.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101-500 başa kadar yüzde 50'si ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için de ek destekten yararlanılacak. Başvurular, birinci dönem için 31 Aralık 2021'e kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan-15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi

İşletmelere, ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi de yapılacak. Bu işletmelerin 1 Ekim'den önce soy kütüğüne kaydedilmiş, geçerli süt analizi yapılmış ve en az 10 baş saf sütçü veya kombine ırk ineğe sahip olması gerekecek.

Süt analizi yapılan ineğin son buzağılamasının 1 Aralık'tan önce ve analiz tarihi ile arasındaki süre en fazla 610 gün olması istenecek.

İneğin analiz öncesi son buzağılamasından, e-Islah'ta kayıtlı buzağısı olması gerekecek.

2021 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1 Şubat 2022'ye kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Malak desteklemesi

Malaklarda destekten yararlanılması için bu hayvanların bu yıl içinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET'e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek.

Malak desteklemesi için birinci dönem başvurular 31 Aralık 2021, ikinci dönem başvurular 1 Temmuz-1 Ağustos 2022'de olmak üzere 2 dönem halinde yapılacak.

Dişi mandaların ise destekten yararlanılması için 1 Ocak 2021'den önce doğması gerekecek.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Anaç koyun keçi desteklemesinde, hayvanların 15 Ağustos 2020 ve öncesi doğmuş olması gerekecek.

Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuru yapacak.

Saf ırk Ankara (tiftik) keçileri için ilave destekten yararlanılacak. Yetiştiricilerin (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçeyle 17 Aralık 2021'e kadar başvurmuş olması gerekecek.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi için anaç koyun ve keçilerin, 15 Ağustos 2019-15 Ağustos 2020 döneminde doğmuş olması gerekecek. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar için desteklemeden yararlanılamayacak.

Son 2 yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan anaç koyun ve keçiler için bakanlıkça belirlenecek artış oranında ilave destek verilecek.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun veya keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç veya tekeleri alan yetiştiriciler küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak.

Desteklemeden yararlanmak için damızlık koyun veya keçilerin 16 Mayıs 2021-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında doğum yapmış olması gerekecek. 1 Eylül 2022'ye kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Kovan ve ipek böceği destekleri

Arılı kovan desteklemesinden, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, desteklemeden faydalanacak. Üreticiler en fazla 1000 arılı kovan için desteklemeden yararlanacak.

İpek böceği tohum desteğinden Kozabirlik yararlanacak. İl ve ilçe müdürlükleri veya kooperatiflerce Kozabirlik'e iletilen talep sayısına göre 2021 yılı bahar döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılacak.

Yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı telafi desteklemesi

Arılı kovan desteklemesinde üreticilerde aranan en az 30 kovan şartı kaldırılırken, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de destek kapsamına dahil edildi.

Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde yangın ve selden kovanları zarar gören üreticiler desteklemeden faydalandırılacak.

İl/ilçe müdürlüğünde yangın ve selden zarar gören üreticilerin desteklenmesine esas komisyon oluşturulacak. Komisyon tarafından tespiti yapılan yangın ve selden zarar gören arıcılar desteklemeden yararlandırılacak.

Arıcılar, bir ay içerisinde yangın ve sel yaşanan il/ilçe müdürlüğüne başvurabilecek.

Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan üreticiler çam balı telafi desteklemesinden faydalandırılacak.

Çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu arılı kovanlarında komisyon tarafından hasar tespiti yapılan ve üretim kaybı yaşayan arıcılar desteklemeden yararlandırılacak. Arıcılar, bir ay içerisinde çam balı üretimi yapılan il/ilçe müdürlüğüne başvurabilecek.

Çoban desteği

Bakanlıkça, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği de sağlanacak. Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET'e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olacak. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak.

Bu çobanların otlattığı sürülerin en az 2 işletmeden oluşması ve her bir işletmede en fazla 99 baş olmak üzere, toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunması gerekecek. Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılacak.

Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin en az 5 ay yatırılmış olması gerekecek.

Başvurular, işletme sahibi veya köy ve mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçeyle işletmenin kayıtlı olduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Başvurular, 14 Ocak 2022'ye kadar alınacak.

Düve alım desteği

Düve alım desteğinden yararlanmak için de yetiştiricinin işletmesinin, TÜRKVET'e kayıtlı ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısıyla uyumlu olması gerekecek.

Bir işletme kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak.

Destek miktarı, düve ve manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadar olacak, düve ve manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın yüzde 40'ını aşamayacak.

Destekleme kapsamında alınan düveler ve mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl satılamayacak.

Besili erkek sığır ve manda desteklemesi

Besilik erkek sığır desteklemesi için bu sığırların yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e işletme ve hayvanların kaydının yapılmış ve bu yıl içinde kesilmiş olması gerekecek. Besilik erkek sığırların, belirlenen kilogram ve karkas ağırlık şartlarını taşıması talep edilecek.

Sığırların kesimhanede kesilmesi ve bu durumun belgelenmesi gerekecek. Bir yetiştirici en fazla 200 baş sığırı için destekten yararlandırılacak. Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

Ari sığır başına ödemeler

Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, yaşı 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. AA

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
İmsak 06:52
Güneş 08:17
Öğle 13:28
İkindi 16:06
Akşam 18:29
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11