Dünya tarihinde eşine ender rastlanan acımasız bir savaşın Filistin’de sürdüğüne tanık olmaktayız. Emperyalistlerin en kârlı oldukları ölüm ticareti, dünya kamuoyunun duyarlı tepkisi karşısında toslayacağı aşikârdır

Hiçbir savaşın haklı olarak süremeyeceği, olsa, olsa asıl haklının savaşta mağdur olanların haklı çıkarak barışta taçlandığına tarih boyunca hep birlikte tanık olduk ve büyük olasılıkla tanık olmaya devam edeceğiz.

***

Savaşlar çözüm olsaydı, barışın savaşa galip geleceği gerçeği yaşanmazdı. Çünkü savaş illeti aşağılık ve korkakların baş vurduğu bir yöntemdir. Birinci dünya savaşı 1914, İkinci Dünya Savaşı 1939 Savaşı başlangıcından bu yana, dünyada her ne kadar büyük bir savaş patlak vermediyse de dünyanın muhtelif yerlerinde süren savaşlarda bu büyük iki savaşta can kaybından hayatını kaybedenlerin yanı sıra ölümlerin oransal olarak az kalır yanı yoktur.

***

Bu iki dünya savaşında dürülmeyen toplumsal sorunlarla süregelen artçı çatışmalar sonucu bölgeye yayılan savaşların kendisidir bizatihi.

***

Birinci dünya savaşında hezimete uğrayan Osmanlı; idaresindeki toprakları İngilizlere kaptırdı. Bu toprakların bir alan-ı Filistinlilere aitti. Bu toprakların kadim halklarını figüran olarak kurgulanan oyunun kurucuları İngilizlerin ta kendisiydi.

***

Dünyanın değişik coğrafyasına dağılmış Yahudi (Musevileri) terk ettikleri topraklara yerleştirmek için düğmeye basıldı. 1897 yılında İsviçre’nin Basel kentinde alınan Siyonist karar Yahudiler açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Bundan böyle Yahudi toplulukların Filistin topraklarına yerleştirilmesi sağlandı.

***

Akabinde ikinci dünya savaşında piyon Hitleri tasarladıkları şekilde iş başına getirerek dünyanın canına okudular. Dönemin küresel güçleri Yahudi Rothschild ailesinin planında büyük bir İsrail devleti kurmak vardı.

***

İkinci dünya savaşı esnasında, dar ve sabit gelirli, kendi tabirleriyle işe yaramaz ıskarta çelimsiz Yahudileri kendi direktifleriyle öldürterek dünyada bir kamuoyu oluşturdular. Bu küresel gücün sermayenin dinî iman-ı ırkı olmaz edasıyla etnik-dini bir kıyım gerçekleştirdiler. Amaç Yahudi devletinin yolunu açmaktı.

***

1945 yılında ikinci dünya savaşı 70 milyon insanın canına mal olarak tarihi kayıtlara geçerek böylece bu kirli savaş sonuçlanmış oldu. Savaşın tertipleyicileri olan Rothschild ailesinin ikinci dünya savaşı bitiminde Alman merkez bankasına el koyarak, öldürülen Yahudileri bir sıçrama tahtası olarak kullanıp, kurdukları korsan İsrail devletini Ortadoğu halklarına musallat ettiler. Çünkü Rothschild ailesi büyüyen Asya ekonomisini görebiliyordu.

***

Danışıklı dövüşün Almanların savaş finansörleri Alman merkez bankasına el koyanların kendileri de Yahudi bir aileye mensup olmakla Yahudi devletini bu arada Filistin topraklarına sokuşturmaktan geri kalmadılar.

***

Hem de bir taşla birkaç kuş misali. Görünen köy kılavuz istemez. Asıl mesele Gazze değil, asıl amaçları Ortadoğu ve Asya’da kalıcı olmaktır.

***

İlkin Akdeniz’i kendilerine bir göl kılmak, daha sonraki aşamada Türkiye, Suriye, İran, Libya ve bölgenin bütününde hükümranlık kurarak zenginlik kaynaklarına el koymak.

***

Niyet ve amaç bu. Umarım niyet ve amaçlarının Ortadoğu ve Asya halklarının güçlü iradesi karşısında toslayacağı tarih yakındır. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle kalın sağlıcakla.