Mezheplerin arasındaki fark, esasta değil, fer’i hükümlerdedir. Namaz, her mezhepte farzdır. Fakat namazın farz ve vaciplerinin sayısında mezhepler arasında fark bulunabilir. Hanefi, Maliki, Hanbelî ve Şafii gibi mezhebin müntesipleri diğer bir mezhepteki imama uyabilirler. Yeter ki imam olan şahıs imam ehliyet ve kabiliyetine haiz olsun. 

Kılınan namaz ister günlük farz bir namaz olsun, isterse Cuma, teravih veya bayram namazı olsun fark etmeksizin farklı bir mezhepteki imamın arkasında kılabiliriz.

Namaz ibadeti sadece Hz. Peygamberin ümmetine mi farz kılındı?

Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: 

“Bir zamanlar biz İsrâiloğulları’ndan, “Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin” diyerek söz almıştık. Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz.” (Bakara, 2/83.)

“Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele.” (Yunus, 10/87.)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi namaz ibadeti sadece bize değil, geçmiş toplumlara da farz olan bir ibadettir. 

Secde ayeti okunduğunda abdesti olmayan secde yapabilir mi?

Secde ayeti okunduğunda, okuyan da, dinleyen de secde yapması Hanefi mezhebine göre vacip Şafiilere göre ise sünnettir. Ancak her iki mezhebe göre de abdestleri yoksa abdest almaları gerekir veya abdest aldıkları zaman secdeyi yaparlar. Abdestsiz secde yapmaları uygun değildir.

Ölen kişinin taziyesi üç gün yapılmak zorunda mı?

Taziye, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşarak, onları teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemektir. Bu da dinimizce tavsiye edilen bir görevdir. Nitekim Hz. Peygamber, cenaze yakınlarına taziyede bulunmayı tavsiye etmiştir. 

Bu taziyenin süresi de üç gündür. Ölü yakınlarının acılarını tazelememek için, taziye üç günden sonraya bırakılmamalıdır. Ancak kişi üç gün içerisinde taziyesini bildirme imkanı bulamamışsa üç günden sonra da baş sağlığı dilemek ve taziye dileklerini sunmak için ölü sahiplerinin evine gidip taziyesini bildirebilir.

Günün Ayeti

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”

Maide, 5/51.

Günün Hadisi

“Temizlik imanın yarısıdır.”

Müslim, “Tahâret”, 1.

Günün Sözü

Küçük adamlarla büyük işler yapılamaz.

Stuart Mill

Günün Duası

Allah’ım bugün beni dünyasını ve ahiretini kazananlardan eyle 

Bunları biliyor muyuz?

Sema nedir?

Tasavvufta, makam ve nağme ile okunan dini metin ve ilâhileri ve dini musîkiyi dinleme, dinlenen dini musikînin etkisiyleylen de coşup dönme demektir. Mevlevî zikir meclisine semâ, bu âyine katılan dervişlere semâ-zen, âyinin icra olunduğu yere semâhâne denir.

Günün Nüktesi

Bildiklerimin maaşı…

Ebu Yusuf’a bir soru sorulur.

-Cevabını bilmiyorum, araştırayım, der.

-Soruyu soran Ebu Yusuf’a:

Hem kadısın, hem de bilmiyorsun. Üstelik maaş da alıyorsun…

Ebu Yusuf gülerek cevap verir:

-Ben maaşı bildiğim şeyler için alıyorum. 

Eğer bilmediğim şeyler için de maaş alsaydım, devletin bütçesi yetmezdi.