EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

e-Devlet yerine SGK merkezlerine gidip başvuruda bulunmak isteyenlerden EYT emeklilik dilekçesi istenecek. Bu kapsamda "EYT emeklilik dilekçesi nasıl yazılır" merak ediliyor.

EYT emeklilik dilekçesi örneği...

……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA (Personel Müdürlüğüne/Personel Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere)

…………..

Bakanlığımız ………….………………..……………………….…..… MÜDÜRLÜĞÜNDE/BAŞKANLIĞINDA …………………………………..…………. olarak çalışmaktayım. Kanunun öngördüğü hizmet yılımı doldurdum. …./…./….. tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. Adıma bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Kitabıyla sosyal projeye destek verdi Kitabıyla sosyal projeye destek verdi

T.C. Kimlik No :           Adı :

Kurum Sicil No :        Soyadı :

Emekli Sicil No :        Tarih :

Cep Tel :                      İmza :

HABER MERKEZİ