ÇMO’dan asbest uyarısı: “Yeni bir afetin göstergesi” ÇMO’dan asbest uyarısı: “Yeni bir afetin göstergesi”

SULTAN GÜMÜŞ KAYA

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Anne Çocuk Gelişim Vakfı (AÇEV), 14 Mayıs seçimi öncesi erken çocukluk eğitimine ilişkin politika önerilerini paylaştı.

ERG ve AÇEV ‘Erken Çocukluk Eğitimine İlişkin Politika Önerileri’ belgesiyle ilgili olarak şu bilgileri sundu: “Türkiye'de EÇE (Erken Çocukluk Eğitimi) hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve okulöncesi eğitime erişimin artırılmasına yönelik politikaların Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri arasında olması ve Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Strateji Belgesi gibi çalışmaların yürütülmesi umut veren gelişmelerdir. Ancak yaşamın en önemli evresi olarak kabul edilen erken çocukluk döneminde Türkiye halen niceliksel ve niteliksel hedeflerinin gerisindedir. Türkiye'nin çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerinin ve hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ulaşmayı taahhüt ettiği kalkınma hedeflerinin hayata geçmesinde EÇE hizmetleri belirleyici role sahiptir.”

HER İKİ KURUMUN DA ÖNERİLERİ

İki kurumun 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve meclise yönelik önerilerinin bir bölümü şöyle: “Erken çocukluk dönemini kapsayan 0-6 yaş aralığındaki tüm çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin bütünsel bir kamu politikası oluşturulması, afetler sırasında ve sonrasında çeşitli risklere, ihmal ve istismara daha açık hâle gelen erken yaş grubundaki çocuklara özel hizmetler sunulması, okulöncesi eğitimin 3-5 yaş aralığındaki tüm çocukları kapsayacak şekilde ücretsiz ve zorunlu eğitim kapsamına alınması, nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişimin sağlanması, gelişim ve bakım hizmetlerinin sınırlı olduğu 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için özel modeller geliştirilmesi, toplum temelli kurumların eğitim hizmetlerinde MEB yeterliliklerini karşılamasının sağlanması, aile katılımını, ebeveyn işbirliğini, "ilgili babalığı" destekleyici politikaların ve modellerin benimsenmesi, erken çocukluk eğitimine ilişkin detaylı, ayrıştırılmış veri toplanması ve paylaşılması.”