banner18

banner19

banner3

Medikal tekstil ihracatında büyük rekor! “AB için Türkiye’nin önemi artacak!”

Pandemi nedeniyle virüsten korunma çabası medikal tekstil ürünlerine ilgiyi arttırdığını belirten Eskinazi, “2020’de Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı yüzde 4 bin 582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi

Ekonomi 19.04.2021, 10:26
Medikal tekstil ihracatında büyük rekor! “AB için Türkiye’nin önemi artacak!”

Ege Bölgesi İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ile tekstil sektörünün gelişimini, sektörün son ihracat rakamlarını ve özellikle pandemiyle beraber talep patlaması ile birlikte ihracatı da artan medikal tekstili üzerine konuştuk. Eskinazi, “2019 yılında Türk tekstil sektörünün ihracatında 59,5 milyon dolarlık yer tutan medikal tekstil ürünlerinin ihracatı 2020 yılında yüzde 2 bin 204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştı” dedi

MEDİKAL TEKSTİL REKOR KIRDI!

Sektörün son ihracat rakamlarının verdiği mesajı nasıl okumalıyız?

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2020 değerlendirildiğinde Türkiye geneli tekstil ihracatında bir önceki döneme göre sadece yüzde 8 ihracat kaybımız oldu. Birliğimizin tekstil ihracatı ise 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre artışa geçti ve pandemiye rağmen yüzde 6 artış gerçekleştirdik. Bu rakamlar bize sektörümüzün 2020 yılını, tüm olumsuzluklara rağmen çok olumlu atlattığını gösteriyor. Pandemi, Avrupa başta olmak üzere ana pazarlarımızda temel ihtiyaç olmayan mağazaların uzun süreli kapanmasına neden oldu ve aslında bizim sektörümüzü direkt etkiledi. Ancak Türkiye’nin konumu, avantajları, taleplere hızlı cevap vermesi sayesinde bu süreci her şeye rağmen olumlu atlatmamızı sağladı. Aynı zamanda, pandemi nedeniyle virüsten korunma çabası medikal tekstil ürünlerine ilgiyi arttırdı. 2019 yılında Türk tekstil sektörünün ihracatında 59,5 milyon dolarlık yer tutan medikal tekstil ürünlerinin ihracatı 2020 yılında yüzde 2204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin asıl payı oluşturduğunu gördük. Bu dönemde Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatı ise, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldi.

Tekstil için geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ne ifade etmektedir?

Sürdürülebilirlik konusunun tekstil endüstrisinin en önemli gündemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada tekstil endüstrisinin çevresel etkilerine baktığımızda ne yazık ki iç açıcı verilerle karşılaşmıyoruz. Örneğin, 2018 yılında dünya tekstil endüstrisi 2,1 milyar tonluk sera gazı salınımına neden oldu ve bu dünyadaki toplam sera gazı salınımının yüzde 4’üne karşılık geliyor. Bu aynı zamanda Fransa, Almanya ve İngiltere’nin toplam yıllık emisyonuna eşit. Geri dönüşüm konusunda ise önümüzde çok uzun bir yol bulunuyor. Sürdürülebilirlik alanında dünyadaki önemli kuruluşlardan biri olan Ellen MacArthur Foundation tarafından hazırlanan bir raporda, yeniden tekstil endüstrisine kazandırılan geri dönüşüm oranının yüzde 1’ler seviyesinde olduğunu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilmek için tekstil endüstrisinin payına düşen eforun önümüzdeki 10 yıl içerisinde artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendirirsek, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik konusunun sektörümüz için her zamankinden daha önemli olacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’de iplik teknolojilerinin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İplik tesislerimiz günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin taleplerine her türlü cevap verebilecek seviyedeler. Üniversite-sanayi iş birliğinin artması, Ar-Ge ve test merkezlerinin yaygınlaşması ile son yıllarda yerli makine ve mamul üreticilerinin uluslararası rekabette yer edindiklerini de görüyoruz.

AB İÇİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ ARTACAK!

Tekstil sektöründe bir dönem birçok uluslararası markanın ürünleri Türkiye’de üretilirdi. Ama son yıllarda markalar üretimlerini Uzak Doğu’ya taşımaya başladılar. Türk tekstil ve hazır-giyim sektörünün şu anki konumu nedir?

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün şu anki konumunu değerlendirecek olursak, kısaca, küçük adetli sipariş kabul etme, hızlı ve kısa terminli olarak tanımlayabiliriz. Katma değeri yüksek ve tasarım odaklı üretimimiz sayesinde kaliteli siparişler alıyoruz. Türkiye Avrupalı markalar için hızlı ve küçük adetli üretim kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Diğer siparişler ise dediğiniz gibi Uzak Doğu’ya taşınıyor. Avrupalı markaların yanı sıra ABD merkezli giyim markalarının da üretimlerinin bir kısmını pandemide hızlı ve küçük adetli üretim becerisiyle öne çıkan Türkiye’ye kaydırdıklarını görüyoruz. Bu gelişmede son yıllarda Çin ile ABD arasında yaşanan gerilimin de etkisi var. Diğer yandan hepimizin gündeminde olan sürdürülebilirlik konusu markaların tedarik kanallarını yeniden gözden geçirmesini sağlıyor. Böylelikle Avrupalı markalar için Türkiye’nin yakın coğrafya avantajıyla öneminin artacağını düşünüyorum. Pandemiyle birlikte yakından tedarik konusu markaların öncelikleri arasında yer alacak. Sürdürülebilir üretime Türkiye’de taleplere cevap verebilecek çok fazla üretici firmamız var. Bu konuda EİB olarak da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Böylelikle Avrupalı markalara üretim konusunda yerimizi sağlamlaştırırken, ABD pazarında da payımızı artırabiliriz.

TEKSTİLDE BİLİNİRLİĞİMİZ ARTIYOR!

Kendi markalarımızın ihracattaki payı nedir? Tasarımın geliştirilmesi ve markalaşma konusunda EİB olarak neler yapıyorsunuz?

Burada ilk olarak Ticaret Bakanlığımızın Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için oluşturduğu Tasarım Tebliği ile başlamak istiyorum. Biz de EİB olarak bu tebliğ kapsamında Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi ve vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl moda tasarım yarışması düzenliyoruz. Geçen yıl 15.sini pandemi nedeniyle dijitale taşımak zorunda kaldığımız etkinliğimizin bu yıl 16.sını düzenleyeceğiz. İlk üçe giren finalistlerimize dünya çapında tanınan yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır. Böylelikle tasarım odaklı, katma değeri yüksek üretimi geliştiriyoruz. Yine 2019 yılında tasarım bölümü öğrencileri ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Design Day’ isimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu noktada Ticaret Bakanlığımızın da tasarım konusunu son derece desteklediğini söylemek istiyorum. Birlik olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde üye firmalarımız Tasarım Tebliğinden faydalanmaya başladılar. Bugün geldiğimiz noktada birçok hazır giyim üreticisi firmamızın profesyonel tasarım ofislerinin olduğunu, kendi koleksiyonlarını ürettiklerini söyleyebilirim. Biz üretici markası bir ülkeyiz. Markalaşma için perakende satış yapan bir marka olmaya gerek bulunmamaktadır. Markalaşma konusunda ülkemizde büyük çaba var ve özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Yakın Asya’da bilinirliğimiz giderek artıyor. Türkiye tekstil sektörü için fırsat barındırıyor.

Tekstil sektörüne verilen teşvikleri yeterli buluyor musunuz?

Sektörümüz gerek altyapı gerekse yetişmiş insan gücü olarak ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biridir. Bu nedenle insan kaynağının korunması ve altyapının geliştirilmesini sağlamak temel görevlerimizdendir. Son yıllarda çıkarılan teşvik uygulamaları ile birlikte sektörümüzde önemli kapasiteler oluşturuldu. 6. Bölge diye anılan bölgelerde kayda değer yatırımlar gerçekleşti. Gerek tekstil gerek konfeksiyon ayağında bu illerde önemli istihdam ve yatırım sağladı. Bundan sonraki dönemde bu teşviklerin yanında artık sektörümüzün en önemli konuları olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu teşviklerin yapısı itibariyle yerinde teşvik olarak verilmesi sektörümüz için büyük önem arz etmektedir. Firmalarımızın daha yenilikçi dijitalleşme odaklı modelleme ve üretim sistemlerinde uzmanlıklarını arttıracak altyapı yatırımlarında destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan artık sürdürülebilirlik konusunu odağına koymayan üretim şekillerinin önümüzdeki dönemde başarılı olma şansı olduğunu düşünmüyorum. Firmalarımızın daha şeffaf, daha çevreci ve daha insan odaklı üretim felsefesinde hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada da kamu özel sektöre ve üniversite işbirliği büyük önem arz ediyor. Gerek temiz üretim şekilleri gerek sürdürülebilir ve temiz hammadde tedarikini sağlamak için şirketlerimizin önemli yatırımları yapması gerekecek. Birçok ürün için döngüsel modeller tasarlamamız üretim ağları kurmamız gerekecek. Bu noktada oluşturulacak teşvik sistemleri ve işbirlikleri büyük önem arz ediyor.

ORGANİK PAMUKTA BUNU GÖRDÜK!

Türkiye organik tekstil üretimi konusunda hangi aşamada?

Pandeminin etkisiyle zaten gündemde olan doğal sürdürülebilir elyaflara olan talep daha da artmaya başladı. Sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş elyaflara olan talep ile birlikte ilk yansımalarını organik pamuk talebinde de gördük. Türkiye’de üretilen organik pamuk dünyada üretilen toplam organik pamuğun yüzde 10’u civarındadır ve Türkiye, dünyada en fazla organik pamuk üreten 4. en büyük ülke konumundadır. (Hindistan, Çin, Kırgızistan, Türkiye…) Ancak dünya genelindeki organik pamuk üretiminin toplam pamuk üretimindeki payı yüzde 0,9’dur. (yüzde 1’den daha azdır) 2020/21 sezonu dünya toplam pamuk tüketimi 25 milyon olarak tahmin ediliyor, bu durumda organik pamuğun talebi karşılaması mümkün görünmüyor.

HEDEF 1,5 MİLYAR DOLAR

Türk tekstil sektörünün 2021’deki ihracat hedeflerinden bahsedebilir misiniz?

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre artışa geçtik ve pandemiye rağmen yüzde 6 artış ile 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı ihracat hedefimizi ise 300 milyon dolar olarak belirledik. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimizin 2020 yılı ihracat rakamı, pandemi koşullarına rağmen 2019 yılı seviyesini koruyarak 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ihracat hedefi ise 1,5 milyar dolar olarak belirlenmiştir.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 12 Mayıs 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:56
Öğle 13:13
İkindi 17:03
Akşam 20:20
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 35 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 35 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 35 34
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29