TENZİLE AŞÇI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, önemli bir koruma kararına imza attı.

Kurul, Dokuz Eylül Üniversitesi mülkiyetinde bulunan, fakülte içindeki levanterlerden birine ait olan ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı olarak kullanılan tarihi Rees Köşkü için koruma kararı verdi. 

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında koruma alanı belirlenen köşkün koruma kararında şu ifadelere yer verildi; “İzmir ili, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi tapunun 574 ada, 167 parselinde kayıtlı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 29.08.1986 tarih ve 2614 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.05.1997 tarih ve 6793 sayılı kararı ile de koruma grubu "2.grup" olarak belirlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü mülkiyetindeki Rees Köşkü'ne yönelik TUES çalışması kapsamında korunma alanının belirlenmesine ilişkin Müdürlük evrakına 29.12.2022 tarih ve 1806484 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu işlem dosyası ve evrak ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; İzmir ili Buca İlçesi, İnönü Mahallesi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü mülkiyetinde, tapunun 574 ada, 167 parselde yer alan tescilli Rees Köşkü'nün korunma alanının kararımız eki krokide belirtildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.”

Karşıyaka Çarşı'da iş kazası can aldı Karşıyaka Çarşı'da iş kazası can aldı

REES KÖŞKÜ
İzmir'in önde gelen levanten ailelerinden olan Rees ailesinin özelliği birkaç kuşak boyunca Bucalı olarak tanınmalarıdır. İzmir'deki yaşamları boyunca Buca'da ikamet ettikleri bir süre başka bir yerde oturdukları, daha sonra Rees Malikanesi'ni inşa ettirip buraya yerleştikleri bilinmektedir. 1. Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey zamanında devlet tarafından el konmuş ve malikane yatılı kız öğretmen okulu olarak kullanılmıştır. Savaş sonunda sahiplerine iade edilmiş 1930'lu yılların sonunda Rees'lerin İzmir'den ayrılmaları üzerine istimlak edilerek tekrar eğitim amacına yönelik kullanıma açılmıştır.