TENZİLE AŞÇI

İzmir’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte ‘su sorunuyla’ karşı karşıya kalan ve geçtiğimiz yıl su terfi hattı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 gün süre su kesintisiyle gündeme gelen Dikili’nin su sorunu için İZSU’dan adım geldi.

Kentin özellikle yazlık bölgelerinde, yaz ayların da artan nüfus ve kurak havalar nedeniyle yaşanan su sorunu sıklıkla gündeme getirilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki su yatırımlarını artırmıştı.

Öte yandan; Büyükşehir’in İZSU eliyle yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. İZSU’nun, ilçenin İsmetpaşa Mahallesi’nde “Belediye Hizmet Alanı (içme kullanma suyu tesisleri ve deposu)” projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanarak askıya çıkarıldı.

YENİ TESİS YAPILACAK

Aliağa sahilde deniz temizliği yapıldı Aliağa sahilde deniz temizliği yapıldı

Planlar için hazırlanan raporda, plana gerekçe olarak “İZSU’nun bölgede oluşan içme suyu mevcut şebekesini yenilemek ve depo kapasitesini büyüterek hizmet altyapısını güçlendirmek” ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan proje kapsamında, deponun bulunduğu çalışma alanının içine yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi.

MERA VASFINDA

Plan raporunda ayrıca, projenin mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait olan 20 bin metrekare alanda hayata geçirileceği bilgisine yer verilirken alanın mevcut statüsünün ise “mera alanı” olduğu ifade edildi.

Planlama bölgesinin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında ise “kentsel gelişme alanı” kullanımında kaldığı belirtildi.

Planlama alanının, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kuzey Bölgesi 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planında “Rekreasyon Alanı” kullanımında kaldığı belirtilirken plan hükümlerine ilişkin ‘plan detayı’ gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi; “İZSU Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut yerleşimlerin içme ve kullanma suyu temininin sağlanabilmesi amacıyla kentsel kullanım kararı getirilmeyen ve/veya herhangi alt ölçekli imar planı bulunmayan mülkiyeti kamuya veya İZSU’ya ait veya İZSU’ya tahsisli alanlarda, İZSU tarafından yapılacak su deposu, maslak, kaptaj vb. içme suyuna yönelik yapılar, iletim hatları ile yer altı ve yer üstü ÇED gerektirmeyen her türlü arıtma tesisleri, terfi merkezleri, dere ıslah yapıları ve bu tesislere ait idari trafo, jenaratör gibi yapılar alt ölçekli imar planı yapılmaksızın, yapı ve tesislerin projelerine ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygunluk görüşlerinin alınması, denetiminin ve bu yapılara ilişkin her türlü sorumluluğun İZSU’ya ait olması kaydıyla yapılabilir.”