Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ve Prof. Dr. Erol Özvar'ın ataması yapıldı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurumsal internet adresinde Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın özgeçmişine şu şekilde yer verildi; Prof. Dr. İbrahim Kalın, şu anki görevinden önce Başbakan Başdanışmanı ve Müsteşar Yardımcısı olarak görevlerinde bulunmuştur. Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Vakfı (SETA)’nın 2005 ila 2009 tarihleri arasında kurucu başkanlığını yapmıştır. Akademik çalışmaları İslam düşünce geleneği ve çağdaş dünyayla ilişkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Prof. Dr. Kalın büyük ölçüde İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikasına ilişkin yayımlar gerçekleştirmiştir.

Doğal afetlerin faturası: Ölümcül Weil hastalığı Doğal afetlerin faturası: Ölümcül Weil hastalığı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine ilaveten, Prof. Dr. İbrahim Kalın aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilidir. Halen İbn Haldun Üniversitesi’nde ders vermekte olup Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konsey Üyesidir. (HABER MERKEZİ)