Eşyada aslolan ibâhadır. Yani bir şeyin haram olduğuna dair bir delil (ayet ya da hadis) bulunmadıkça onun helal olduğuna hükmedilir. Kur’an-ı Kerim’de yenilmesi haram kılınan şeyler: Leş, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvanların etleridir. 

(Bakara, 2/173; Maide, 5/3; En’am, 6/145 ve Nahl, 16/115) 

Sevgili Peygamberimizin hadislerinde de yırtıcı vahşi kara hayvanları ile yırtıcı kuşların etleri yasaklanmıştır. 

Allah, insanlara temiz olan yiyeceklerden yeme emri vermiştir:  “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz / tayyib olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172.)

Söz konusu olan bu etler ve etlerin yemek türleri de temiz ve helal bir maddeden yapıldığından yenmesine dinen bir sakınca yoktur. 

Buna göre dinimizde temiz olan şeyler helal, pis olan şeyler ise haramdır. Çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma gibi şeylerin haram olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bunlar pis de değildir. O halde bunları yemek caizdir.

Gusül alması gereken kişinin dua etmesinde bir sakınca var mı? 

Gusül alması gereken kişiye namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tutmak, Kabeyi tavaf etmek... gibi ibadetleri yapmak haramdır. Ama bazı kısa sureleri (Fatiha, Nas, Felak…) korunmak için okuyabilir.  

Bunun yanında istediği şekilde ve dilde kendisi için veya başkası için de dua edebilir. Cünüp kişi dua edeceği gibi yemek yemesi, yürümesi de caizdir. Fakat yıkanarak bunları yerine getirmek daha doğrudur. 

Kişi adağının etinden yemişse ne yapması gerekir?   

Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler.      

Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler. Şayet adak kurbanını kesen kişi bu adaktan yemiş ise fıkıhçılara göre yediği miktarın fiyatını fakirlere para olarak verecektir. 

İsâr nedir? 

Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusudur. Yani bir kimsenin, kendisinin muhtaç olduğu bir şeyi başka bir muhtaca vermesi, onu kendine tercih etmesi, başkasını kendinden daha çok düşünmesi demektir.

Takvanın anlamı nedir?

İman edip emir ve yasaklarına uyarak, Allah’a karşı gelmekten sakınmak, dünya veya ahirette insana zarar verecek ilahi azaba sebep olabilecek inanç, söz, eylem, davranış ve günahlardan sakınmak demektir ki takvaya sahip olan kimse Allah’ın en sevdiği kul olmaktadır.

Günün Ayeti

Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, sözünü ve işini en iyi bir şekilde yapan mü’minlere yakındır” (A’râf, 7/56)

Günün Hadisi 

“Gerçek şu ki, her insanın vücudunda 360 eklem (ve kemik) bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu ekber, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah der, Allah’tan bağışlanma diler, insanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır, iyiliği emreder veya kötülükten nehyeder ise, o günü kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir.” 

Müslim, “Zekât”, 54. 

Günün Sözü

İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. 

Hz. Mevlana

Günün Duası

Allah’ım ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza, bela, afet ve sıkıntılardan muhafaza eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Selbi sıfatlar nedir?

Allah’ın sıfatları demektir. Yani Allah’ın ne olmadığını ve neler yapmadığını, hangi niteliklere sahip olmadığını ifade eder. 

Günün Nüktesi

Helal ve Haram Lokma...

Abdulkadir Geylani der ki: 

“Haram yemek kalbi öldürür. Helal yemek ise onu ihya eder. 

Lokma vardır kalbi nurlandırır, lokma vardır onu karartır. 

Lokma vardır seni dünya ile meşgul olur hale getirir, lokma vardır ahiretle meşgul eder. 

Lokma vardır sana dünyayı da ahireti de terk ettirir, seni dünya ile ahiretin yaratanına rağbet ettirir."