Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra yüzünün açılarak yakınlarına veya dostlarına son kez göstermede, dokunmada ya da onu öpmelerinde bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim vefat ettiğinde böyle yaptığı bilinmektedir.

Aynı şekilde Hz. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Hz. Ebû Bekir’in de onun yüzünden örtüyü kaldırdığı, sonra da üzerine kapanıp, iki kaşının arasını hürmetle öptüğü ve ağlamağa başladığı hadis kaynaklarında nakledilmektedir (Ebû Dâvud, “Cenaiz”, 3163).

Ancak vefat eden kişi kadın ise, kadın cenazenin yüzüne mahremi olan erkeklerle, kadınların bakmaları caizdir. Fakat mahremi olmayan erkeklerin herhangi bir zaruret bulunmadıkça kadın cenazenin yüzünü açıp mekruhtur.

Kadınların oje kullanması caiz mi?

Tırnakları oje ile boyamak haram değildir. Ancak oje tırnak üzerine bir tabaka meydana getirdiğinden abdest ve guslün sıhhatine manidir. Bunun için abdest almak, cünüp veya hayızdan yıkanmak isteyen bayanın mutlaka ojesini silmek zorundadır. Aksi takdirde abdesti veya guslü sahih olmadığından namazı sahih olmaz.

İnce tülbentle kılınan namaz geçerli olur mu?

el, yüz ve ayakları dışında kalan bütün bedeni, erkeklerin ise göbek ile diz kapağı (bazı mezheplere göre ise diz altı ) arası avret mahallidir. Buraların, namazda ve namaz dışında yabancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin vücut hatlarını belli edecek şekilde dar, tenini gösterecek şekilde ince olmaması gerekir.

şartları taşımayan elbise ile kılınan namaz Hanefi ve Şafii mezhebine göre geçersizdir. Yeniden kılınması gerekir.

göre bayanın saç rengini gösteren ince tülbent ile kıldığı namaz geçersizdir. Yeniden kılınması gerekir.

Kişi ölmeden malını çocukları arasında paylaştıra bilir mi?

de ölüm hak, miras helal diye bir söz vardır. Kişi ölmediği sürece malı miras olmaz ve yakınlarına miras olarak intikal etmez. Yaşamakta olan mal sahibi malını, helal ve caiz olmak şartıyla dilediği gibi harcar, tüketir ve -akrabası olsun, olmasın- istediğine verir. Yakınlarının ona "Bizim mirasımızı azaltıyor veya yok ediyorsun" deme hakları yoktur.

Mümin, yakınlarına miras bırakmakla yükümlü değildir, ihtiyaç içinde iseler onların nafakaların (geçimlerini) temin etmekle yükümlüdür. Nafaka temin ödevini yerine getirmekte olan bir mümin, geriye kalan malı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir.

Buna göre kişi ölmeden önce malını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kişi ölmeden önce ister malını dağıtır, ister yiyer, ister miras bırakır, isterse de çocukları arasında ölmeden dağıtabilir. Bütün bunlar caizdir ve de geçerlidir.

Günün Ayeti

Sana rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

Ra’d, 13/19.

Günün Hadisi

“Şu üç kişiden kalem kaldırıldı: Uyuyan kişi uyanıncaya, çocuk buluğa erinceye ve akıl hastası olan da iyileşinceye kadar.”

(Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 16.)

Günün Sözü

Şikâyet ettiğiniz yaşam, belki de başkasının hayalidir.

Tolstoy

Günün Duası

Allah’ım dünyamızı ve ahretimizi kaybettirecek insanlardan ve işlerden bizi uzak eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Ahseni Takvim Nedir?

Allah tarafından insana verilen en güzel şekil, yaratılışındaki fiziksel ve manevi güzellik demektir.

Günün Nüktesi

Neden bu kadar sakinsiniz?

Büyük bir arife sordular:

“Neden bu kadar sakinsiniz?”

Dedi ki;

Uzun zaman okumam ve tecrübelerimin neticesinde hayatımı beş esas üzerine kurdum:

1- Benim rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım ve sakinleştim.

2 – Allah’ın beni daima gördüğünü anladım ve hâya ettim.

3 – Benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve çalışmaya koyuldum.

4 – Anladım ki işimin sonu ölümdür ve ona hazırlandım.

5 – Anladım ki iyilik ve kötülük her ikisi de kalıcıdır, dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım ve kötülüklerimi azalttım.