Değerli okuyucular. Bu hafta sizlere sivil toplum kuruluşlarından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni (ÇYDD)anlatacağım. Bu bilgiler Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin internet sitesinden alınmıştır. Kaynağımız www.cydd.org.tr. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Çağdaş toplum ve çağdaş birey için; Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması, toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır. Derneğin İlkeleri, Misyonu ve Vizyonu; Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir. Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir. Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır. Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır. Derneğin değerleri ise; Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık, Demokrasi Kültürü ve Laiklik, Hukukun Üstünlüğü, Dürüstlük, Güvenirlilik, Çevre Bilinci, Emeğe Saygı. Derneğin Bugüne Kadarki Faaliyetleri; 33 yılda çocuklar, gençler, yetişkinler için ürettiğimiz onlarca projemize her yıl yenilerini ekliyor. Kuruluştan bugüne 2022 sonu itibarıyla lise bursu ile desteklenen toplam kız çocuğu sayısı 103 bin 387. Kuruluştan bugüne 2022 sonu itibarıyla üniversite bursu ile desteklenen genç kadın toplam öğrenci sayısı 40 bin 671. Kuruluştan bugüne 2022 sonu itibarıyla üniversite bursu ile desteklenen toplam genç erkek öğrenci sayısı 17 bin 292. Kuruluştan bugüne 2022 sonu itibarıyla üniversite bursu ile desteklenen toplam öğrenci sayısı 57 bin 963. 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırdık. 769 anasınıfı ve 565 oyun parkı kuruldu. 1 üniversite eğitim birimi, 20 eğitim ve kültür evi yaptırıldı. 550 okula çeşitli malzeme desteği sağlandı. 3 bin 550 okul ve çeşitli kuruluşa kitap gönderdik. 30 okula tam donanımlı kütüphane kurduk. Kitap toplama kampanyaları ile yaklaşık 5 milyondan fazla kitabı ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çocuklara Yönelik Bazı Projeler; ÇYDD de 1992 yılında kurulan Çocuk Kulübü bünyesinde başlatılan çalışmalar ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyici etkinlikleri kapsamaktadır. İstanbul şubelerinde kısa sürede kayıtlı 2 bin çocuğa ulaşarak başlayan çalışmalar daha sonra genişletilmiştir. Şubelere bağlı olarak oluşturulan çocuk birimleri çocukların bireysel, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri ortamlar yaratmak, becerilerini geliştirmek; geleceğin araştıran, sorgulayan bilinçli yurttaşları olmalarına destek vermek amacındadır. 2014 yılında İstanbul’da 6.sı düzenlenen şenliğe Can ve Günışığı Yayınevleri katkı vermektedir. Her yıl yaklaşık bin 200 çocuğun katıldığı şenlik iki gün boyunca sürmektedir. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hafta boyunca değişik etkinlikler yapılmaktadır. Çocuklara, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkan, tarihlerini bilen, çevreyi koruyan bilinçli yurttaşlar olmalarına yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Her yıl düzenlenen etkinliklerde çocuklar kısa tiyatro gösterileri sunmakta, değerli tiyatro sanatçılarımız çocuklarla tiyatro sanatı konusunda söyleşmekte, topluca tiyatroya gidilmektedir. Çocukların yeni bir yıla yeni umutlarla, neşe içinde eğlenerek girebilecekleri şenlikler düzenlenerek sembolik armağanlar dağıtılmaktadır.