Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Değişiklik ağırlıkla internet haber sitelerinin de genel kurulda temsil edilmelerine yönelik bazı düzenlemeler getirdi. Yönetmelik internet sitelerinin nasıl resmi ilan alacaklarını düzenlemiyor, genel kurul çerçevesinde bir iç düzenleme niteliği taşıyor.

Önemli değişiklik internet haber sitesi sahiplerinin de kendi aralarındaki seçimle BİK Genel Kuruluna üye verebilecek olmalarının düzenlenmesi. Ancak bunun için BİK YK tarafından verilecek “seçime katılma belgesi” almaları şart koşuldu.

Özetle önemli değişiklikler aşağıdaki gibi:

·         Genel Kurul için “Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam eder” hükmü getirildi.

·         Gazete veya dergi sahibi tüzel kişiler Genel Kurul üyesi seçimine katılma ve seçme haklarını ortak konumundaki yöneticilere devredebilmesi hükmü kaldırıldı. Aynı şekilde gazete ve dergi tüzel kişi sahibi ise belirleyeceği bir temsilcinin Genel Kurula seçiminde oy kullanmak üzere seçime katılabilmesi uygulaması kaldırıldı.

·         “Süreli yayın sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere, gazetesinin asgari fikir işçileri kadrosunda en az altı aydır ara vermeden yer alan bir kişiyi veya aynı seçime katılma hakkını haiz başka bir süreli yayın sahibini yazılı olarak vekil tayin edebilir” hükmü getirildi.

·         “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahiplerinin temsilcileri, satış miktarlarına göre saptanan her kategori için aynı tarihte yapılacak ayrı birer seçimle belirlenir” hükmü getirildi ve “195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen satış miktarlarına göre, her kategori için ayrı bir seçim yapılır” hükmü kaldırıldı.

·         İstanbul, Ankara, İzmir dışında yayınlanan gazete sahiplerinin seçime katılabimesi için resmi ilan yayınlama hakkını elde etmiş olması gibi diğer şartların yanı sıra “Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından internet haber sitesi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi” hükmü getirildi.

·         İnternet haber sitesi sahiplerinin seçime katılabilmesi için resmi ilan yayınlama hakkı elde etmesinin yanı sıra “Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından internet haber sitesi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi” hükmü getirildi.

·         Genel Müdür Yardımcıları arasına Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü atanması hükmü getirildi.

İskenderun Limanı'ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İskenderun Limanı'ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

·         Verilecek kredilerle ilgili kredi fonunun finansal durumu yerine “kurumun” finansal durumuna bakılacağı hükmü getirildi ve kredi verilecek süreli yayının alabileceği kredi için “geçmiş sene zarfında ilân ve reklâm bedeli olarak Kurum'dan tahsil ettiği meblâğın 1/4 ünü geçemez” hükmündeki oran 1/3 olarak değiştirildi.