İzmir Barosu tarafından 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında, “Tüm dünya çocuklarının eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğundadır” denildi.

SEVAL ASLAN

İZTO’da onaylandı ve: İzmir’de ekmek 5 TL oldu! İZTO’da onaylandı ve: İzmir’de ekmek 5 TL oldu!

İzmir Barosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Baro Merkez Bina önündeki Özgür Kürsü’de gerçekleştirilen açıklamada, basın metnini Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Av. Ali Aydın okudu. 20 Kasım’ın 1989 yılından bu yana BM tarafından, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlatan Aydın, “Tüm dünya çocuklarının eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğundadır” açıklamasını yaptı.

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU

Günümüzde milyonlarca çocuğun, mülteci ya da çocuk kamplarında yaşadığını belirten Aydın, “385 milyon çocuk ağır yoksulluk şartları altında yaşıyorken her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybediyor. Yetersiz beslenen 5 yaş altı 191 milyon çocuğun gelişimleri ise sekteye uğruyor. Senede 4 milyon kişi insan kaçakçılığının konusu olurken bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Uluslararası Af Örgütü’nün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarı had safhalara ulaşmıştır. Dünyada iş çevrelerinde istihdam edilen 5-17 yaş arası yaklaşık 151,6 milyon çocuğun 64 milyonu kız, 88 milyonu oğlan çocuğu olup, bu oranın yüzde 71'i tarım sektöründe, yüzde 69'u kendi aile işlerinde karşılıksız çalışmaktadır. Yine UNİCEF raporlarına göre dünya çapında erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin sayısının toplamda 765 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedir” dedi.

200 MİLYONDAN FAZLASI YETERSİZ BESLENİYOR

Aydın, “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre her 3 çocuktan 1’i, yani 200 milyondan fazla çocuk ya yetersiz beslenmektedir ya da aşırı kiloludur. Altı ay ile iki yaş arasındaki her 3 çocuktan neredeyse 2’si hızlı gelişim içindeki bedenlerini ve beyinlerini destekleyecek gıdalar alamamaktadır. Bu da çocukları yetersiz beyin gelişimi, öğrenmede başarısızlık, düşük bağışıklık düzeyi, sık enfeksiyona yakalanma ve birçok durumda da ölüm gibi olumsuz sonuçlara maruz bırakmaktadır. Ülkemize bakıldığında ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üstünden geçen 27 yıla rağmen Türkiye’de hala tarımda çalıştırılan 2 milyona yakın çocuk bulunduğu gibi erken yaşta zorla evlendirilen, her türlü istismara ve şiddete maruz kalan, cezaevinde bulunan, okula gidemeyen, çatışma ortamında kaybedilen sayısız çocuk bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü hak ihlali ile mücadele edeceklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi: “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki; tüm dünya çocuklarının eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğundadır. Çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, ırklarına, inançlarına vb. göre farklı muameleye tabi tutulamaz, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılamaz. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabilmeleri için çocuklara yönelik cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak ihlalleriyle mücadele edeceğimizi, bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”