Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir’in iki ilçesinde sit tescili kararları aldı. Buca’da özel mülkiyete ait alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilirken Torbalı’da fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan alan da 1. Derece sit alanı olarak tescillendi.

SEVAL ASLAN

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İzmir’de iki önemli sit tescili kararı aldı. Buca’nın Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan ve özel mülkiyete ait alanın Dumlupınar Höyüğü sınırları içerisinde yer aldığı tespit edildi. Alan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilirken hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarımsal alanların açılamayacağı ilgili kararda belirtildi. Koruma Kurulu’nun aldığı bir diğer karar ise Torbalı ilçesinde oldu. İlçede Dirmil Mahallesi’nde fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan parsel 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlendi.