Eda ÇAKIR

Sanata gönül veren her insan duygularını içtenlikle dışa yansıtır... Sanata zorunluluk icabı muhtaç insanlar, Sanatı meslekleri gereği icra ederler. Sanata aşık olanlar ise sanatlarını aşkla icra ederler. Bu da icra edilen sanatın bölük pörçük olduğu gözle görülen bariz bir örneğidir. Sanatla ilgili Arapça ile vurgulanan deyimle; Sanata hem muhtaç hem aşık olunduğu vakit, o icra edilen sanatın muhteşem bir şaheser sanat olarak ortaya çıkması sağlanır.

***

“Tıpkı en muhteşem sanatın, en içten duygularla icra edildiği gibi. Sanat sadece ses sanatçılığı, Tiyatro, sinema oyunculuğu, resim, mimari ve heykeltıraşçılık vs. ile sınırlı değildir. Duruş, üslûp, konuşma biçimi, hitap etme, kısaca hayatın her alanında yetenek ve davranış biçimi sanatın kıstas ölçütüdür. Tıpkı henüz 9 yaşındayken gözlerini kaybeden bir çocuğun gözleriyle göremediği dış dünyayı içine sığdırarak, gönlünü duygularıyla dışa yansıtan Âşık Veysel misali gibi. Sözü, sesi ve sazıyla kendine meslek edindiği sanata muhtaç hissiyatıyla aşk ile sanatını icra ettiği gibi.

***

Yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, aşık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan ünlü halk ozanı, Aşık Veysel, 1971’de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde son konserini verdi. Ozan, ölümümden birkaç saat öncesine bile, “Birbirinizle, konu komşuyla iyi geçinin, dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın” diyerek, Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i, hep ademin oğlu, kızı beraberce şehit gazi olduk. Bu memleket uğruna diyerek insanlık dersi niteliğinde halka mesaj verdi.

***

Vatan sevgisi ile dolu olan ve cepheye gidemeyen Aşık Veysel duygularını şu sözler ile dizeleştirir. Ne yazık ki bana olmadı kısmet... Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet... Düşmanı denize dökerken millet kılıç vurmak için düşman başına bugünler müyesser olsaydı bana mukadder harici gelmez meydana neler geldi bu Veysel’in başına. Minnet etmez idim bir kaşık kana/ dizeleriyle Vatana olan aşkını bir kez daha dile getirir. Devam edecek. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.