Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alışverişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak para, eşya ve benzeri bir şeyi bedava olarak müşteriye vermektir. Herhangi bir şart olmaksızın ve verilen promosyon meşru olmak kaydıyla satışla beraber promosyon verme de bir sakınca yoktur. Çünkü alıcı neye para verdiğini, satıcı da neyi pazarladığını bilmektedir. Örnek olarak; televizyon telefon verilmesi gibi bir alışveriş dinen sakıncalı değildir. Burada en önemli nokta; alıcıyı aldatacak bir unsura yer verilmemesidir. 

KİŞİ ÖLMEDEN MALINI VASİYET EDEBİLİR Mİ?

Vefat edenin vasiyet ettiği para veya mal, bıraktığı terekenin, yani geride bıraktığı servetin üçte birini geçmiyorsa (çünkü vefat eden kimse ancak mirasının 1/3 ünü vasiyet etme hakkı vardır.) vasiyet ettiği malını mirasçılar vasiyet edilen yere vermek zorundadırlar. Ama üçte birini geçiyorsa üçte birinden fazla olan kısma engel olabilirler. Mesela vefat edenin bıraktığı miras 300 milyar olsun. Bundan 100 milyar hayır kurumuna verilmesi vasiyet edilmiş ise, bu 100 milyar üçte birini geçmediği için vasiyet edilen kişi veya kuruma verilmek zorundadır. Tabi bu vasiyet mirasçı olmayanlar için geçerlidir. Çünkü İslam fıkhına göre ölünün mirasından miras alacak kimseye aynı zamanda vasiyet etmek caiz değildir. Edilse bile vasiyet geçersizdir. 

KISASU'L-KURAN NEDİR? 

Kur’ân kıssaları, hayat öyküleri demektir. Kur’ân’da geçmiş peygamberlere ve milletlere dair kıssalar vardır. Kur’ân kıssalarının amacı, tarihi olayları anlatmak değil, insanlara ibret dersi vermektir. Bu sebeple kıssalar, bir surede değil farklı surelerde yeri geldikçe anlatılmış ve tekrar edilmiştir. 

ALIM SATIMDA VADE FARKI KOYMAK FAİZ OLUR MU?

Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür. Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir. Diğer bir ifade ile uzatılmaktadır. Dolayısıyla vade uzayınca malı satanın bir zararı söz konusu olmaktadır. Bu zararını telafi etmek için malın fiyatını bir miktar yükseltmesinde dinen bir sakınca yoktur. Ama bunu yaparken iki tarafta peşin fiyata mı yoksa vadeli fiyata mı anlaştıklarını alışveriş esnasında söylemeleri ve bunun üzerinde anlaşmaları gerekir. Şayet böyle olmazsa o zaman bu alış- veriş geçersiz olur. 

GÜNÜN AYETİ

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et” 
(Hicr, 15/99) 

GÜNÜN HADİSİ

“Allah’ın en çok sevdiği ibadet az da olsa devamlı olanıdır” 
(Buhari, “İman”, 32.) 

GÜNÜN SÖZÜ
Duygularla savaşılmaz duygular yönetilir. 

GÜNÜN DUASI

Allah’ım bugün yapacağım bütün hayır, ibadet ve duaları ihlaslı yapabilmeyi bana nasip et. 
Bunları biliyor muyuz? 
Harâm li Gayrihi Nedir? 
Aslı haram olmayıp, sonradan hâsıl olan bir sebepten dolayı haram olan şey demektir. 

GÜNÜN NÜKTESİ

Onların Ameli Yok... 
Hz. Peygamber bir gün ashabıyla otururken bir an kıyametten bahsetmeye başladı. 
Kıyamet günü kulun amellerine konu gelir. 
Kıyamet günü kişi sevapla gelir. Allah amellerini boşa çıkarır. 
Bu dehşetli tablo karşısında ürperen Salim Mevla Huzafe Hazretleri atılarak; 
-Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, Biz o kavmi nasıl tanıyacağız? 
-Seni hak dinle gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben onlardan olmaktan çok korkuyorum. 
-Ey Salim! 
“Onlar oruç tutarlar namaz kılarlar ama kendilerine haramdan bir şey teklif edildiği zaman Allah’tan korkmadan haram işlerler. İşte Allah onların amellerini kabul etmez.”