SULTAN GÜMÜŞ KAYA / ÖZEL HABER

DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, TÜİK’in ‘Yıllık enflasyon yüzde 50,51” açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Emeklilerin açlık ve yoksulluk kıskacından kurtulamadığını kaydeden Yeşiltepe, sendikalı emekliler olarak anti-demokratik, emek ve emekçi karşıtı, temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan tutum ve eylemlerde bulunan hiçbir siyasi partiyi desteklemeyeceklerini bildirdi. Emeklilikte İntibak Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyleyen Yeşiltepe, taleplerin yaşama geçirilmesinin mümkün ve zaruri olduğunu vurguladı.

REFAHTA EŞİTLİK DEĞİL DİBE DOĞRU YARIŞ…

Yeşiltepe, sözlerine şöyle başladı: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 50,51! Diğer yandan Konfederasyonumuz DİSK’in Araştırma Merkezi hesapladı; Emeklilerin ve dar gelirlilerin gıda enflasyonu yüzde 87-100 aralığında seyrediyor! Açıklanan ve gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurumun yanında, 14 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi yurttaş açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor! Dahası açlık sınırı altında kalan emekli aylıklarına yapılan sözde iyileştirmeler de emeklileri açlık ve yoksulluk kıskacından kurtarmıyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde refahta eşitlik değil dibe doğru yarış ilkesi benimseniyor!”

BU DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ!

Yeşiltepe, konuşmasına şunları ekledi: “Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşının 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bir müjde gibi verilen bu haberin ardından meclisten geçen bu düzenleme, milyonlarca emekli için hiçbir anlam ifade etmedi. Zira emekli maaşlarına oransal ya da seyyanen bir zam öngörülmedi; 7 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşlarının hazine yardımıyla 7 bin 500 liraya tamamlanacağı karara bağlandı. Dolayısıyla emeklilerin kök maaşı aynı kaldı. Emekli maaşlarına ileride yapılacak zamların 7 bin 500 lira üzerinden değil, bu kök maaşlar üzerinden gerçekleşeceği; diğer yandan 7 bin 500 liradan bir lira fazla maaş alan emeklilere bu düzenlemenin hiçbir katkısı olmayacağı açıkken seçime yatırım umuduyla yapılan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz! Emekliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermeye bir kez daha mahkum edilirken, en düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı haline getirilirken sessiz kalmamak boynumuzun borcudur.”  

Kurban pazarları yerini internete mi bırakıyor? Kurban pazarları yerini internete mi bırakıyor?

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE SOKAKLARDA

“Türkiye’de emeklilerin tek problemi açlık sınırın altındaki maaşları da değildir” diyen Yeşiltepe, “Emekliler özelleştirilen sağlık sisteminin, betonlaştırılan doğanın, yaşanılmaz hale gelen çevrenin bedelini fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını kaybederek, toplumdan yalıtılarak, yalnızlaştırılarak, depremlerde ve tüm diğer afetlerde yaşamlarından olarak ödemektedir. Emeklileri enflasyona ezdirenler; emeklilerin sağlık hakkına, barınma hakkına, güvenli çevre hakkına ve en nihayet yaşam hakkına gasp etmekten de geri durmamaktadır. Öyleyse emekliler, devlete sosyal niteliğini yeniden kazandırmak için, insan onuruna yakışır bir yaşamı inşa etmek için, sendikal hak ve özgürlüklerini kazanmak için susmayacak, yaşamına kast edenlerle helalleşmeyecektir! Emekliler, dün olduğu gibi bugün de sokaklarda hesap sormaktadır, soracaktır” çıkışında bulundu.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET…

Sözlerine devam eden Yeşiltepe, “Bizler, sendikalı emekliler olarak anti-demokratik, emek ve emekçi karşıtı, temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan tutum ve eylemlerde bulunan hiçbir siyasi partiyi desteklemeyeceğimizi bildiriyoruz. Bizler emeklilere yönelik somut çalışmalarda bulunmayan, varlığımız ve haklı mücadelemiz karşısında taleplerimize parti programları ve seçim çalışmalarında yer vermeyen hiçbir partiye emeklilerden oy çıkmayacağını bir kez daha bildiriyoruz. Hatırlatıyoruz; Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret alınmalıdır. Emekli ücretleri enflasyona değil milli gelire endeksli olmalıdır. Emekli aylığı bağlama oranları eski düzeye çekilmeli ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emekli ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır” talebinde bulundu.

TALEPLERİMİZİN YAŞAMA GEÇİRİLMESİ ZARURİ

Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için Emeklilikte İntibak Yasası’nın çıkarılması gerektiğini kaydeden Yeşiltepe, “Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalıdır. Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmelidir. Emeklilikte yaş şartı adil bir biçimde ve kademeli olarak yeniden düzenlenmelidir. Emekli olmak için 2008 sonrası yükseltilen prim gün sayısı şartı makul bir düzeye çekilmelidir. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payı koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır. Emeklilikte güvenli çevre, yaşanabilir doğa için gerekenler yapılmalıdır. Emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmalıdır. Ve tüm bunların gerçek anlamda yaşama geçirilebilmesi için emeklilerin sendikal hak ve özgürlükleri ile toplu pazarlık hakları tanınmalıdır. Emeklilerin somut talepleri açıktır, nettir. Taleplerimizin yaşama geçirilmesi mümkündür, zaruridir. Yoksullukta değil refahta birleşmek hakkımızdır” bilgisini paylaştı.