avcılar inşaat
GÜLTEKİN GYO SÜR 07-05-208-10-07-2018 (2 AY)
MATBAA TANITIM
 
İzmir İnce’yi eler, Erdoğan’ı seçer
Dr. M. Zeki Uyanık

İnsan ve Din

Dr. M. Zeki Uyanık
mzeki47@mynet.com

 
10 Haziran 2018 Pazar 10:04 
Yorum YapYazdır
 

Kadir Gecesinin fazileti ve önemi nedir?

Zaman ve mekan kendinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanır. Kadir gecesi de hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir ki Kur’an-ı Kerim bu gere inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olduğundan Kur’an-ı Kerim’de hakkında sure indirilmiştir. Nitekim “Kadir Sûresi” kadir gecesi ile ilgili indirilmiştir. Bu sürede mealen şöyle buyrulmaktadır: “Doğrusu biz Kur’an’ı kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir 97, 1-5) Kadir Gecesi, Allah’ın ezelde takdir ettiği bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması hasebiyle de üstün bir değer taşımaktadır. Sevgili Peygamberimiz bin aydan faziletli olan bu geceyi ihya eder, Müslümanların da ihya etmesi için bir takım telkinlerde bulunulmuştur. Nafile ibadetin ifa dildiği bin aydan yani 83 yıldan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Yüce Allah’ın bir lütfüdür. Hiç şüphesiz Kadir gecesine yetişmek, biz mü’minler için büyük bir mutluk olduğu gibi en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Kur’an’ın ve sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği Kadir gecesinin ibadetle geçirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan nafile ibadetten daha hayırlıdır. Hz. Peygamber gece ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, “Kadir”, 1.) Sevgili Peygamberimiz, bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua ederek, Tövbe ederek, zikir ve tefekkür ihya edermiş. Aynı şekilde müminlere de bu yönde tavsiyeleri söz konusudur. Bunun yanında bu ulvi gecede nefis muhasebesi yapmak, sadaka vermek de yapılabilecek diğer güzel amellerdir. Aynı şekilde üzerinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları iyi olur. Böylece, hem namaz borçlarını ödemiş, hem de geceyi ihya etmiş olurlar. Namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur. Bu kutlu ve bereketli geceyi günahlarımızı yakarak yani tövbe ederek noktalamalıyız. Zira İslam dininde, beşer, anasından günahsız doğmakla beraber görevi ihmal ve yasağı ihlal etme nedeni ile tertemiz olan kalbini günah lekeleri ile kirletmektedir. Nitekim sevgili peygamberimiz, insanın günah işlemesi ile ilgili bir hadis-i şerifinde: “Kul günah işlediği zaman kalbine siyah bir leke düşer günahından pişman olup tövbe ettiği vakit o siyah leke silinir. Lakin tövbe etmeden günah işlemeye devam ettiği zaman siyah lekeler artar kalbini kaplar ve onu sertleştirerek simsiyah bir kalp haline getirir.” (Müslim, “İman”, 231) buyurmaktadır.

Kadir gecesi hangi bin yıllık ibadetten daha hayırlıdır?

Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, Hz. Peygambere ilk vahyin geldiği mübarek gecedir. Nitekim bu durum Kur’an-ı Kerimde mealen şöyle ifade edilmektedir. “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Bu gece melekler ve Ruhul-Kudüs, Rablerinin izni ile her işten peyderpey yeryüzüne inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir.” Bu ayetlerde de görüldüğü gibi kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olarak telakki edilmektedir. Tabi bu hayır ve üstünlük ibadet açısındandır. Ama söz konusu bu ayetlerde kadir gecesinin bu aylarda yapılan hangi ibadetten üstün olduğu hususuna açık olarak işaret edilmemiştir. Yani bu ibadetin farz mı yoksa sünnet mi olduğu vurgulanmamıştır. Bin yıllık ibadet Kur’an-ı Kerim’de açıklanmamakla beraber Kur’an müfessirleri buradaki bin yıllık ibadetin sünnet olan ibadet olduğuna vurgu yapmışlardır. Buna göre kadir gecesi bin aydan (seksen üç küsur yıldan) hayırlıdır derken sünnet ibadetler açısından hayırlıdır farz ibadetler değil. Ama şunu unutmamak gerekir nafile de olsa bin ayda elde edeceğimiz bir sevabı bir gecede elde ediyoruz. Bir ömrü bir geceye sığdırma imkanı veren Allah’a hamd ve şükür ederek bu güzel geceyi dolu dolu idrak etmemiz gerekir.

Kadir gecesinin ramazanın hangi gecesinde olduğu belli mi?

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, İslam alimleri kadir gecesini Ramazanın son on gününde özellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde aranmasını tavsiye etmişlerdir. Buna delil olarak ta Hz. Peygamberin: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” Hadisini göstermişlerdir. Hazreti Peygamber bu hadisi ile kadir gecesinin ramazanın son on gecesinde ve tekli yani 21. 23. 25. 27. ve 29. gecelerinde aranmasını tavsiye etmiştir. Müslümanlar belli bir takım karinelerden hareketle kadir gecesinin 27. gecede olması daha kuvvetli bir ihtimal kabul ettiklerinden kadir gecesini hep bu gecede aramaktadırlar.

Kadir gecesinde sabaha kadar uyumadan geceyi ihya etmek farz mı?

Kadir gecesini kişi ne kadar dolu dolu hayır ve hasenat içinde idrak ederse o kadar sevabı ve ecri olur. Kul bu mübarek gecede bir saat ibadet edebileceği gibi sabah ezanına kadar da uyumadan ibadet edebilir. İster bir saat olsun isterse sabaha kadar ibadet edilsin şüphesiz iki ibadet şeklinin de Allah indinde sevabı vardır. Lakin kişi okuduğu Kur’an, kıldığı namaz, ettiği dua, yaptığı zikir nispetinde sevap elde edeceğinden bir saat ibadet eden kimse bir saatlik sevap elde ederken, sabaha kadar ibadet eden kimse de sabaha kadar uykusuz kalıp ettiği ibadet oranında bir sevap elde edecektir ki bir saatlik ibadet edenden fazla sevap olması doğaldır. Lakin sabaha kadar uyumadan uykusuz kalıp geceyi ihya etmek farz değildir. Kişi bu güzel ve bereketli gecede dilerse sabaha kadar ibadet eder, dilerse bir saat ibadet eder ve yatar tercih kendisinindir ama asla bir farzlık söz konusu değildir.

Kadir gecesine has bir dua var mı?

Kadir gecesi duaların ve ibadetlerin kabul gördüğü bir gecedir. Kişi bu önemli geceyi fırsat bilerek Allah’u Teala’ya dua etmeli, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yüce Mevla’ya arz etmelidir. Bu mübarek gecede günah bir istek olmamak kaydı ile kul Allah’u Teala’dan her şeyi dileye bilir. Bunun için de bir sınır veya özel bir dua yoktur. Kişi içinden geldiği gibi ihtiyacı amacı ve arzusu istikametinde Allah’a yalvarıp dua edebilir. Bu böyle olmakla beraber Hazreti Aişeden nakledilen bir hadisi şerifte Hz. Peygamber efendimiz bu gecede “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet” Şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

1. Kur’an-ı Kerim okunmalı.

2. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli.

3-Günahlarımızdan dolayı tövbe etmeli.

4. Kaza namazı varsa kılmalı.

5. Nefis muhasebesi yapmalı.

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dilemeli.

7. Hz. Peygambere salat ve selam getirmeli.

8. Kandimize, ailemize ve de ümmet-i İslam’a dua etmeli.

9. İnsanları sevindirmeli, hasta ve yaşlıları ziyaret etmeli.

Günün Ayeti

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Bu gece melekler ve Ruhul-Kudüs, Rablerinin izni ile her işten peyderpey yeryüzüne inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir.” (Kadir 97, 1-5)

Günün Hadisi

Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”

(Buhari, “İman”, 25.)

Günün Sözü

Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tekli gecelerde arayın.

Hadisi Şerif

Kadir Gecesi Duası

Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin sen bizi affet.

Bunları biliyor muyuz?

Beytu’l- İzze

İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’an’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır.

Günün Nüktesi

Kadir Gecesinin Duası...

Hz. Peygamberin eşi Aişe validemiz diyor ki: “Peygamberimize: - Ey Allah’ın Rasulü!

Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum. “Hz. Peygamber cevaben: “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî”, “Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et” buyurdu.

 
10 Haziran 2018 Pazar 10:04 
Yorum YapYazdır
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
Doç.Dr. Nezir Akyeşilmen
 
Dr. M. Zeki Uyanık
 
Deniz Arslan
 
Neşe Yavuz
 
Ümit Yaşar Işıkhan
 
Erdal Erek
 
Abdulkahar Çaçur
 
Aylin Topaloğlu
 
Kevser Kurudan
 
Elif Yılmaz Pekçalışkan
 
Halisa Toprak
 
Halil Arslan
 
Aslı Şen
 
Dr. Mehmet Ali Noyan
 
Taner Uyanıker
 
M. Temel Koçaklar
 
İrfan Atıcı
 
Uzm.Dr. Bediha Salnur
 
Mekkiye Uludağ
 
Merve Tüzün
 
Mehmet Emin Değer
 
Özkan Pekçalışkan
 
Sevil Petrini
 
Abdulkadir Yıldız
 
Dr. Özlem Önen
 
Muhammet Tunç
 
Yusuf Çağırtekin
 
Sultan Gümüş
 
Adnan Avuka
 
Fulya Aybüke Fişengi
 
Op.Dr. Yusuf Demircan
 
Düzgün Yalçınkaya
 
Uzm. Dr. Mustafa Torun
 
Çağdaş Cantürk
 
Aysun Arslan Aydin
 
Cem Yavuz
 
Ecz. Hakan Dinçarslan
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.
1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, büyük üstadları Bertrand de Blanquefort, komutanları Nur ad-Din Mahmud olan müslümanlarca esir alındı.
1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları taktirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.
1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.
1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün güney eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.
1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.
1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildiler.
1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1965 - Eskişehirspor kuruldu.
1972 - Dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti.
1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.
1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.
1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.
325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:31
  • Güneş05:41
  • Öğlen13:24
  • İkindi17:19
  • Akşam20:46
  • Yatsı22:38
 
Anket
 
Süper Loto
14.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu080911222643
 
On Numara
18.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02031214151924263032363945515658616667697174
 
Şans Topu
13.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu112022243401
 
Sayısal Loto
16.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu101522404145
 
Arşiv
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık